50 Daily and Useful Spoken English Expressions

50 Daily and Useful Spoken English Expressions

These 50 daily spoken English expressions cover a range of common daily situations and conversations.To learn English listening, speaking, and reading is important.

Spoken English Expressions

50 Daily and Useful Spoken English Expressions
Spoken English Expressions
 1. Good morning! How did you sleep? सुप्रभात! झोप कशी झाली?
 2. Do you want some coffee or tea? तुम्हाला कॉफी किंवा चहा हवा आहे का?
 3. What’s the plan for today? आजचे नियोजन काय आहे?
 4. I need to catch the bus to work. मला कामासाठी बस पकडायची आहे.
 5. Could you please pass the salt? तुम्ही कृपया मीठ पास करू शकाल का?
 6. How was your day at work or school?तुमचा दिवस कामावर किंवा शाळेत कसा होता?
 7. It’s a beautiful day outside. आजचा दिवस छान आहे.
 8. I’ll be home by 6 PM. मी संध्याकाळी 6 पर्यंत घरी पोहोचेन.
 9. What’s for dinner tonight? आज रात्रीच्या जेवणासाठी काय आहे?
 10. Can you pick up some groceries on your way back? परत येताना तुम्ही काही किराणा सामान घेऊ शकता का?
 11. I’m running late; can we reschedule?मला उशीर होत आहे; आपण पुन्हा शेड्यूल करू शकतो का?
 12. Let’s go for a walk this evening. आज संध्याकाळी फिरायला जाऊया.
 13. I have a class at 2 PM. माझा दुपारी 2 वाजता क्लास आहे.
 14. Please don’t forget to feed the dog. कुत्र्याला खायला द्यायला विसरू नका.
 15. Did you watch the news today? तुम्ही आजची बातमी पाहिली का?
 16. How’s your family doing? तुमच्या कुटुंबाचे कसे चालले आहे?
 17. Can you help me with the dishes? तुम्ही मला डिशेसमध्ये मदत करू शकता का?
 18. I’m feeling a bit under the weather. मला हवामानात थोडेसे जाणवत आहे.
 19. Let’s grab lunch together. चला एकत्र जेवण करूया.

 1. I’ll call you back in a few minutes. मी तुम्हाला काही मिनिटांत परत कॉल करेन.
 2. What’s your favorite movie or book?तुमचा आवडता चित्रपट किंवा पुस्तक कोणते आहे?
 3. I’m so excited about our upcoming vacation. मी आमच्या आगामी सुट्टीबद्दल खूप उत्सुक आहे.
 4. It’s time to get some exercise. थोडा व्यायाम करण्याची वेळ आली आहे.
 5. Thank you for your help; I appreciate it. तुमच्या मदतीबद्दल धन्यवाद; मी याचं कौतुक करतो.
 6. Goodnight, sleep well! शुभ रात्री, चांगले झोप!

These spoken English sentences cover a range of common daily situations and conversations.

या वाक्यांमध्ये सामान्य दैनंदिन परिस्थिती आणि संभाषणांचा समावेश आहे.

Here are 25 more daily spoken English sentences:


26. Could you lend me a hand with this heavy box?
27. What’s the latest news in your life?
28. Let’s go out for dinner this weekend.
29. I have a few errands to run today.
30. It’s a bit chilly outside; don’t forget your jacket.
31. How was your commute today?
32. I can’t find my phone; have you seen it?
33. What’s your favorite type of music?
34. I’m looking forward to the weekend.
35. I need to book a doctor’s appointment.
36. The traffic was terrible on the way to work.
37. I’m going to the gym after work.
38. Did you finish your homework?
39. Let’s plan a movie night soon.
40. Have you met our new neighbor?
41. I need to organize my closet.
42. How’s your project at work going?
43. It’s a great day for a picnic.
44. Do you have any weekend plans?
45. I love the smell of freshly baked bread.
46. I’m so tired after a long day.
47. What’s your favorite restaurant in town?
48. Can you recommend a good book to read?
49. I’m thinking about redecorating my living room.
50. Thank you for always being there for me.

These additional sentences cover more everyday situations and topics for daily conversation. Read these sentences and think about the situation. Practice these sentences daily in conversation. Given below are the Marathi meanings of the sentences.

Meaning of above spoken English Expressions

26. तुम्ही मला या जड बॉक्ससह हात देऊ शकता का?

27. तुमच्या आयुष्यातील ताज्या बातम्या काय आहेत?

28. या शनिवार व रविवार रात्रीच्या जेवणासाठी बाहेर जाऊया. 29. आज मला काही कामे करायची आहेत.

30. बाहेर थोडी थंडी आहे; आपले जाकीट विसरू नका.

31. तुमचा आजचा प्रवास कसा होता?

32. मला माझा फोन सापडत नाही; तु ते पाहिलं आहेस का? 33. तुमचा आवडता संगीत प्रकार कोणता आहे?

34. मी शनिवार व रविवारची वाट पाहत आहे.

35. मला डॉक्टरांची अपॉईंटमेंट बुक करायची आहे.

36. कामाच्या मार्गावर वाहतूक भयंकर होती.

37. मी कामानंतर जिमला जात आहे.

38. तुम्ही तुमचा गृहपाठ पूर्ण केला का?

39. लवकरच चित्रपटाच्या रात्रीची योजना करूया.

40. तुम्ही आमच्या नवीन शेजारी भेटलात का?

41. मला माझे कपाट व्यवस्थित करावे लागेल.

42. कामावर तुमचा प्रकल्प कसा चालला आहे?

43. पिकनिकसाठी हा उत्तम दिवस आहे.

44. तुमच्याकडे काही शनिवार व रविवार योजना आहेत का? 45. मला ताज्या भाजलेल्या ब्रेडचा वास खूप आवडतो.

46. दिवसभरानंतर मी खूप थकलो आहे.

47. शहरातील तुमचे आवडते रेस्टॉरंट कोणते आहे?

48. तुम्ही वाचण्यासाठी चांगले पुस्तक सुचवू शकता का?

49. मी माझ्या लिव्हिंग रूमला पुन्हा सजवण्याचा विचार करत आहे.

50. नेहमी माझ्यासाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद

Exclusive Conversations to Spoken English

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *